Hits: 0

Staff


Prof. Elisa Barea (ebaream@ugr.es)

Prof. Miguel Quirós (mquiros@ugr.es)

Dr. Ma Purificación Sánchez Sánchez (mpsansan@ugr.es)

Dr. Carmen R. Maldonado (crmaldonado@ugr.es)

Associate Researchers


Dr. Francisco J. Carmona

Marie Slowdodska Curie Researcher

Contact: fjcarmona@ugr.es

Dr. Rebecca Vismara

Juan de la Cierva Researcher

Contact: rvismara@ugr.es

Graduate Students


Pedro J. Delgado

Universidad de Granada, Graduate in Chemistry

Contact: pedrodelgado@ugr.es

Image

Lydia Gonzalez

Universidad de Murcia, Graduate in Chemistry

Contact: lydiagg96@ugr.es

Image

Cristina Perona

Universidad de Murcia, Graduate in Chemistry

Contact: cristinapb@ugr-es

Javier D. Martín Romera

Universidad de Granada, Graduate in Biochemistry

Contact: javiromera@ugr.es

Emilio Borrego Marín

Universidad de Granada, Graduate in Chemistry

Contact: emiliobm@ugr.es


Pedro J. Jabalera

Universidad de Granada, Graduate in Biochemistry

Contact: pedrojjabalera@correo.ugr.es